Contributie

De contributie bedraagt € 120,00 per jaar per lid. Hiervoor mag je 2 sporten bij Only Friends Eindhoven doen. Voor elke volgende sport komt er een bedrag van € 20,00 per jaar per lid bij.

Betaling

De contributie wordt betaald per kalenderjaar, dus van 1 januari tot en met 31 december. De contributie is verschuldigd vanaf het moment dat je lid wordt. Word je bijvoorbeeld lid per 1 mei, dan bedraagt de contributie tot einde van het jaar € 80,00 euro.

Voor de betaling van de contributie kun je kiezen uit 2 verschillende opties; betaling in één keer of half-jaarlijks. We verzoeken je om je keuze op het inschrijfformulier kenbaar te maken.

De contributiefactuur zal ieder jaar in december verstuurd worden met het verzoek om te betalen voordat het nieuwe kalenderjaar is begonnen. De factuur wordt per e-mail verstuurd. Alleen als we geen e-mailadres in onze administratie geregistreerd hebben, zullen we de factuur per post versturen. Als je hebt aangegeven in termijnen te willen betalen, dan zul je per termijn een factuur ontvangen.

Opzeggen

Het lidmaatschap kan per de 1e van iedere maand worden opgezegd, met een opzegtermijn van een maand. Eventueel nog verschuldigde contributie dient voldaan te worden.