Onze Sponsoren en Special Friends

Only Friends Eindhoven kan alleen maar bestaan dankzij vrijwilligers, sponsoren en Special Friends. De financiële bijdragen van de sponsoren en Special Friends zorgen er voor dat de leden van Only Friends Eindhoven onbekommerd kunnen sporten, plezier kunnen maken en vriendschappen kunnen onderhouden. Van de sponsorgelden en giften worden de exploitatiekosten betaald, denk hierbij aan huur van sportvelden en accomodaties, inkoop van sportkleding en -attributen, kosten voor vervoer en meer. Het bestuur van Only Friends Eindhoven ontvangt geen vergoeding.

Vanzelfsprekend verdienen sponsoren en Special Friends het om genoemd en gewaardeerd te worden voor hun bijdragen. i-Support steunde ons in de aanvangsfase van onze activiteiten door een bedrag beschikbaar te stellen waarmee we de huur van onze sportaccommodatie konden betalen. In 2024 nam Global Aviation deze verantwoordelijkheid op zich, hierdoor is de zaalhuur tot en met 2025 financieel gedekt!!!

Sponsoren

‘Special Friends’

Gelukkig zijn er meer bedrijven en particulieren die onze stichting waarderen en willen steunen. Wij kregen diverse bijdragen, en danken de volgende donateurs voor hun steun:

  • H2H Notarissen was ons goed gezind bij de oprichting van onze stichting.
  • Blue Eagle Holding B.V. uit Made doneerde een mooi bedrag in onze opstartfase.
  • SOD Onderzoek kocht een gesigneerd voetbalshirt dat aan ons ter beschikking was gesteld en steunde ons daarmee financieel.
  • Royaums B.V. steunde ons in het eerste jaar financieel met een mooie bijdrage.
  • STRACK Company uit Geldrop voorzag onze vrijwilligers van gratis T-shirts, waardoor iedereen er strak bijliep op de kick-off. Later verzorgde Strack de shirts voor onze sportende kids.
  • Glance & Vision uit Veldhoven verzorgde voor Only Friends Eindhoven prachtige spandoeken en een erg mooi schild met ons logo.
  • Een onderneming welke gevestigd is in de regio maar landelijk actief is doneerde een prachtig bedrag, op voorwaarde dat zij dit in de luwte mochten doen, zodat de aandacht naar óns uitgaat en niet naar hen. Erg veel dank!!!